Podnikateľský index

Pre viac informácií kliknite na známku.

Atlantis Systems
EuroNET Slovakia
SEAL IT Services
Platon Technologies
A+
AWD Systems
A+
Q7 digital media
A
NIC Hosting
A
Slovak Telekom
B
MYSTERY MACHINE
E
BUSINESS SOLUTION
E
EXO TECHNOLOGIES
FX
News and Media Holding
FX
Webglobe - Yegon
FX
crooce.com - the internet company
N
SWAN
N
Eva Hromádková-Kristínka
N
Jaroslav Masaryk
N
Milan Pašek - Quantasoft
N
Unio Solutions
Aktualizované 19.3.2016
Zdroj dát: indexpodnikatela.sk
Zoradené podľa najlepšej známky (numericky) a podľa počtu registrovaných sk domén.

IndexPodnikateľa je metodika vypracovaná spoločnosťou DataSpot, s.r.o. v spolupráci s Doc. Ing. Peter Gallo, CSc.. Táto metodika hodnotí spoľahlivosť a výkonnosť firiem na základe hodnotiacich a predikčných finančno-ekonomických ukazovateľov a jasne hovorí o tom v akom stave sa firma nachádza a či je vhodné s ňou nadviazať obchodný vzťah.

Známky
A+++ Excelent
A++ Výborný nadpriemer
A+ Výborný
A Veľmi dobrý
B Lepší priemer
C Priemer
D Slabší podpriemer
E Hlboký podpriemer
FX Nevyhovujúci
N Nezistený